R2

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

AB1

หลักสูตรส่งทางอากาศ 

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง 

213272

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โรงเรียนสงครามพิเศษก็ได้รับมอบภารกิจสำคัญในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

    คู่มือท่าพละศึกษาในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายผู้บังคับกองพัน    
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0024 หุ่นจำลอง 181123 0023  หุ่นจำลอง 181123 0022   
   1  2  3  
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0021  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0020 ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0019   
   4  5  6  
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0018  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0017  หุ่นจำลอง 181123 0016  
   7 8  9  
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0015 ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0014  หุ่นจำลอง 181123 0013  
   10 11  12   
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0012  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0011  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0010  
   13 14   15  
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0009  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0008  ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0007  
   16  17  18  
         
 ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0006 ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0005   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0004  
  19  20  21 
         
   ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0003 หุ่นจำลอง 181123 0002 ทดสอบหุ่นยนต์ 181123 0001   
   22 23   24  

 

       
       
         
   ดาวน์โหลดคู่มือทดสอบ PDF*** 
>> คลิ๊ก***     
         
         
  ดาวน์โหลด/ ดูภาพเพิ่มเติม   >> คลิ๊ก     
         
         
         
         
       
         
         
         
         
         
   

 

   
         
         
         
         
         
          
         
         
         
 
       

รวมภาพการฝึกต่างๆของ รร.สพศ.ศสพ.

คลังภาพการฝึกศึกษาของ รร.สพศ.ศสพ.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดระเบียบการ คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

เปนแหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิศษ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูมืออาชีพ ความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก และการสนับสนุนแบบมืออาชีพ 

แหล่งผลิตนักรบพิเศษ

 แหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิเศษ กองทัพบกไทย โรงเรียนสงครามพิเศษหน่วยงาน  รับผิดชอบการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลนักรบพิเศษของไทย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับการมอบหมายและสั่งการปฏิบัติจากกองทัพบก 

โดยหลักสูตรหลักคือ รบพิเศษ และหลักสูตรความชำนาญพิเศษทางทหาร MOS ตามหน้าที่ของแต่ละคนในทีมชุดรบพิเศษ เช่น นายสิบยุทธการและการข่าว  นายสิบสื่อสาร นายสิบพยาบาล นายสิบอาวุธ การช่างและทำลาย เป็นต้น 

แหล่งกำเนิดทหารพลร่ม

การกระโดดร่ม

แบ่งออกเป็น หลักสูตรพื้นฐาน และระดับกลางและระดับสูง 

โรงเรียนสงครามพิเศษ เป็นแหล่งผลิตนักกระโดดร่มของ ทบ. มีความพร้อมของ ครู ผู้ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก สถานีฝึกและสนามโดดร่มมาตรฐานระดับชาติ 

มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศ ทั้งเอเซียและ สหรัฐอเมริกา 

 

 

หลักสูตรที่กำลังเปิดการศึกษา

หลักสูตร ส.การช่างฯ รุ่นที่ 17

 499968

 

หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 308

170295

 

 

 

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com