R2

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

AB1

หลักสูตรส่งทางอากาศ 

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง 

213272

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โรงเรียนสงครามพิเศษก็ได้รับมอบภารกิจสำคัญในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เป็นไฟล์ PDF ให้ลิงค์และดาวโหลดเอาไปอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง 

รวมภาพการฝึกต่างๆของ รร.สพศ.ศสพ.

คลังภาพการฝึกศึกษาของ รร.สพศ.ศสพ.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดระเบียบการ คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.60 เวลา 1900 พลตรี สายัณห์ เมืองศรี ผบ.ศสพ. พบปะและให้กำลังใจ กำลังพลบรรจุใหม่ หลักสูตร ปฐ. รุ่นที่ 6 โดย มี พันเอก ณัฐวุฒิ นาคะนคร รอง ผบ.รร.สพศ.ศสพ.ให้การต้อนรับ

การฝึกกระโดดร่มของนักเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 291 ทำการกระโดดร่มจาก  อากาศยาน ฮ.ลำเลียงแบบ MI17 จำนวน 19 เที่ยวบิน เป็นการโดดตัวเปล่า และประกอบเครื่องสนาม ที่ความสูง 1,250 ft. ณ สนามกระโดดร่มบ้านท่าเดื่อน้อย 

พล.ต.สายัณห์ เมืองศรี ผู้บัญชาการโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรุ่นที่ 126 ของ รร.สพศ.ศสพ.  มอบประกาศนียบัตรและโลห์รางวัลให้กับผู้สำเร็จการศึกษา 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

เปนแหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิศษ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูมืออาชีพ ความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก และการสนับสนุนแบบมืออาชีพ 

แหล่งผลิตนักรบพิเศษ

 แหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิเศษ กองทัพบกไทย โรงเรียนสงครามพิเศษหน่วยงาน  รับผิดชอบการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลนักรบพิเศษของไทย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับการมอบหมายและสั่งการปฏิบัติจากกองทัพบก 

โดยหลักสูตรหลักคือ รบพิเศษ และหลักสูตรความชำนาญพิเศษทางทหาร MOS ตามหน้าที่ของแต่ละคนในทีมชุดรบพิเศษ เช่น นายสิบยุทธการและการข่าว  นายสิบสื่อสาร นายสิบพยาบาล นายสิบอาวุธ การช่างและทำลาย เป็นต้น 

แหล่งกำเนิดทหารพลร่ม

การกระโดดร่ม

แบ่งออกเป็น หลักสูตรพื้นฐาน และระดับกลางและระดับสูง 

โรงเรียนสงครามพิเศษ เป็นแหล่งผลิตนักกระโดดร่มของ ทบ. มีความพร้อมของ ครู ผู้ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก สถานีฝึกและสนามโดดร่มมาตรฐานระดับชาติ 

มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศ ทั้งเอเซียและ สหรัฐอเมริกา 

 

 

หลักสูตรที่กำลังจะเปิดการศึกษา

รายชื่อหลักสูตรและกำหนดการศึกษา

หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการรบแบบจู่โจม หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรนายสิบยุทธการและการข่าว หลักสูตรลาดตระเวณระยะไกล 

หลักสูตรทั้งหมด ⟶

หลักสูตรส่งทางอากาศ

โรงเรียนสงครามพิเศษ 

กำหนดการฝึกศึกษา ตั้งแต่     ถึง สำหรับ กำลังพลหน่วยใช้ร่มทั่วไป ทดสอบร่างกายและตรวจโรค ในวันที่ ประกาศผลอบในวันที่ เปิดการศึกษาในวันที่ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ แผนกเตรียมการ โรงเรียนสงครามพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 

ระยะเวลาการศึกษา : 2:00 PM - 8:00 PM

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม 

แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม โรงเรียนสงครามพิเศษ 

กำหนดการฝึกศึกษา ตั้งแต่     ถึง สำหรับ กำลังพลหน่วย รพศ.  ทดสอบร่างกายและตรวจโรค ในวันที่ ประกาศผลอบในวันที่ เปิดการศึกษาในวันที่ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ แผนกเตรียมการ โรงเรียนสงครามพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 

ระยะเวลา : 5:00 PM - 8:00 PM

หลักสูตรรบพิเศษ 

แผนกวิชาการรบแบบจู่โจม โรงเรียนสงครามพิเศษ 

กำหนดการฝึกศึกษา ตั้งแต่     ถึง สำหรับ กำลังพลหน่วย รพศ.  ทดสอบร่างกายและตรวจโรค ในวันที่ ประกาศผลอบในวันที่ เปิดการศึกษาในวันที่ สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมที่ แผนกเตรียมการ โรงเรียนสงครามพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 

ระยะเวลา : 9:45 AM - 10:30 AM

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com