R2

หลักสูตรการรบแบบจู่โจม

หลักสูตรบังคับของรบพิเศษ เป็นหลักสูตรผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กในการปฏิบัติภารกิจ ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 10 สัปดาห์ โดยปกติจะแบ่งภาคการศึกษาออกเป็น 3 เฟสด้วยกันคือ ภาคที่ตั้ง ภาคป่าภูเขา และทเลที่ลุ่ม เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายจู่โจม หัวเสือคาบดาบ

AB1

หลักสูตรส่งทางอากาศ 

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรบังคับที่กำหนดให้หน่วยรบพิเษทุกคนต้องสำเร็จการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 5 สัปดาห์ แบ่งภาคการศึกษาออกเป็น การฝึกภาคพื้นดิน และการกระโดดร่มจริงจากอากาศยาน ผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับการประดับเครื่องหมายปีกพลร่มไหมดิ้นสีทอง 

73194231 3388340441186444 6036088924570456418 o

หลักสูตรปรับพื้นฐานกำลังพลบรรจุใหม่

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษนั้น โดยปกติก็จะเปิดรับสมัครประมาณรุ่นละ 100 คน ในห้วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี โรงเรียนสงครามพิเศษก็ได้รับมอบภารกิจสำคัญในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานให้มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เป็นไฟล์ PDF ให้ลิงค์และดาวโหลดเอาไปอ่านเพื่อศึกษาด้วยตนเอง 

รวมภาพการฝึกต่างๆของ รร.สพศ.ศสพ.

คลังภาพการฝึกศึกษาของ รร.สพศ.ศสพ.

ดาวโหลดเอกสาร

ดาวโหลดระเบียบการ คำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

ปรัชญาและวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ รร.สพศ.ศสพ. : หน่วยวิทยาการด้านการสงครามพิเศษ ที่ทันสมัย มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของกองทัพ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน ภายในปีการศึกษา 2564”

 

เอกลักษณ์ : เป็นหนึ่งในการกระโดดร่ม

 

อัตลักษณ์ : "พร้อมรบ แข็งแกร่ง มาตรฐาน และเชี่ยวชาญด้านการสงครามพิเศษ"

----------------

เป็นแหล่งผลิตและหล่อหลอมสร้างนักรบพิศษ ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครูมืออาชีพ มีความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก และการสนับสนุนแบบมืออาชีพ 

แหล่งผลิตนักรบพิเศษ

แหล่งผลิตและหล่อหลอมนักรบพิเศษ กองทัพบกไทย โรงเรียนสงครามพิเศษหน่วยงาน  รับผิดชอบการฝึกหลักสูตรรบพิเศษ และการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลนักรบพิเศษของไทย ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่ได้รับการมอบหมายและสั่งการปฏิบัติจากกองทัพบก 

โดยหลักสูตรหลักคือ รบพิเศษ และหลักสูตรความชำนาญพิเศษทางทหาร MOS ตามหน้าที่ของแต่ละคนในทีมชุดรบพิเศษ เช่น นายสิบยุทธการและการข่าว  นายสิบสื่อสาร นายสิบพยาบาล นายสิบอาวุธ การช่างและทำลาย เป็นต้น 

แหล่งกำเนิดทหารพลร่ม

การกระโดดร่มแบ่งออกเป็น หลักสูตรพื้นฐาน และระดับกลางและระดับสูง โรงเรียนสงครามพิเศษ เป็นแหล่งผลิตนักกระโดดร่มของ ทบ. มีความพร้อมของ ครู ผู้ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก สถานีฝึกและสนามโดดร่มมาตรฐานระดับชาติ มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศ ทั้งเอเซียและ สหรัฐอเมริกา 

หลักสูตรที่กำลังเปิดการศึกษา

หลักสูตร ส.การช่างฯ รุ่นที่ 17

 499968

 

หลักสูตรส่งทางอากาศ รุ่นที่ 308

170295

 

 

 

 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com