DSC 4464    
    พลตรี พินิจ  แจ้งแสงทอง    
    ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ / ผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    พตนใหญ    
    พันเอก ณัฐวุฒิ  นาคะนคร    
    รองผู้บัญชาการโรงเรียน    
         
    กองการศึกษาโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
    พเคยง    
    พันเอก เกรียงศักดิ์  ภัทรพงษ์สินธุ์    
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
    พนเอกสมพนธ    
    พันเอก สัมพันธ์  ทับเพ็ชร    
    รองผู้อำนวยการกองการศึกษา    
         
พ.อ.ฉตรดนย คลองการ       พมม
พันเอก ฉัตรดนัย  คล่องการ     พันเอก ณรงค์ฤทธิ์  ศรีชมภู
อจ.หน.แผนกยุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ       อจ.หน.แผนก ปจว./กร.
         
หน.ชาตชาย       พ.อ.ปยศกด
พันเอก ชาติชาย  นันตา       พันเอก ปิยศักดิ์  สายธนู
อจ.หน.แผนกวิชาทั่วไป       อจ.หน.แผนกวิชาปฏิบัติการทางอากาศ
         
         
     ฝ่ายอำนวยการและหน่วยขึ้นตรง    
         
พ.อ.วทวส       พ.อ.ทศพร
พันเอก วิทวัส  เอกฉันท์       พันเอก ทศพร พินธุรักษ์
หัวหน้าแผนกเตรียมการ       หัวหน้าแผนกสนับสนุน
         
 พ.ท.ถวล       พ.อ.รว
 พันโท ถวิล  กลิ่นอินทร์        พันเอก รวี  พินิจจันทร์
 หน.แผนกเครื่องช่วยฝึก
      แผนกประเมินผลและสถิติ 
         
         
    กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษ    
         
    พ.ท.สทธพร    
    พันโท สิทธิพร  เจียงวรีวงศ์    
    ผู้บังคับกองพันนักเรียน    
         
Shain       พ.ต.พวต
 พันตรี เผ่าศิระ  พงศ์เหล่าขำ       พันตรี ภวัต  แก้วรัตน์
 ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 1         ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 2
         
 พ.ต.ทองคำ        ร.อ.สมมาตร
 พันตรี ทองคำ  นาดี
       ร้อยเอก สมมาศ ศรีสวัสดิ์
  ผู้บังคับกองร้อยนักเรียนที่ 3         ผู้บังคับกองร้อยสนับสนุน
JSN Decor template designed by JoomlaShine.com