หน่วย

หมายเลขโทรศัพท์

แผนกเตรียมการ รร.สพศ.ศสพ.

ประสานงาน กำกับดูแลงานด้านยุทธการและการฝึกหลักสูตรต่างๆ ของหน่วย 

โทร 33708 Fax 33709

ทศท. 036-413440

แผนกธุรการ รร.สพศ.ศสพ.

ประสานงาน กำกับดูแลงานด้านธุรการ สิทธิและสวัสดิการของกำลังพล 

โทร 33717 ,Fax 33714

ทศท. 036-413460

แผนกกรรมวิธีข้อมูล

ประสานงาน กำกับดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและระบบสารสนเทศ

โทร 33735

รับ ส่ง บก.พัน.นร.รร.สพศ.ศสพ.

ประสานงานด้านอาคารที่พักนักเรียน การสนับสนุนกำลังพลทหารในการฝึกศึกษา

โทร 33756

แผนกสนับสนุน รร.สพศ.ศสพ.

ประสานรับผิดชอบงานด้านส่งกำลังบำรุง และการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการฝึกศึกษา 

โทร 33716 ,Fax 33717

ทศท. 036-420095

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com